м. Запоріжжя
м. Запоріжжя

Продуктивна волога у ґрунті: навіщо її визначати та як зберегти?

Важливим фактором, що забезпечує ріст та розвиток сільськогосподарських культур, є ґрунтова волога. Її нестача може бути причиною недобору, або навіть повної втрати врожаю. Слід також пам’ятати, що вологість є тим фактором, який неможливо замінити або компенсувати (за виключенням зрошення). Разом з тим, лише частина вологи у ґрунті є доступною для рослин. Саме вона відіграє важливу роль при плануванні врожаїв, розрахунку норм добрив, строків та способів сівби сільськогосподарських культур, визначення оптимального виду обробітку ґрунту тощо. В останні роки актуальним постає питання визначення вмісту доступної вологи. Навіщо та коли необхідно її визначати та фактори впливають на вміст її у ґрунті?

Основним джерелом вологи для верхніх шарів ґрунту є опади. У зв’язку із зміною клімату більшість їх випадає у вигляді злив. У такому випадку ґрунт фізично не в змозі швидко ввібрати в себе всю воду, оскільки для процесу інфільтрації потрібен час. Як наслідок значна частина вологи просто втрачається – випаровується або стікає з поля. Практично неможливо визначити або оптимізувати вміст вологи у ґрунті, вимірюючи її опадомірами. Продуктивне використання опадів залежить від ряду факторів – починаючи від фізичного стану ґрунту (щільності, пористості, розміру капілярів), і закінчуючи процесами транспірації рослин та випаровуванням. Тому не можна вважати, що середньорічні дані кількості опадів на 100 % сприймаються ґрунтом і рослинами. До того ж, фермери часто рахують загальну середньорічну кількість опадів за рік, тоді коли треба враховувати лише опади під час вегетаційного періоду та вміст доступної вологи на момент сівби тієї чи іншої культури.

На основі даних, що відображають вміст продуктивної вологи у ґрунті, розраховують потенційну урожайність сільськогосподарських культур. Якщо вона менше порівняно з запланованою, то, відповідно, норми внесення добрив зменшують. Цей підхід є не тільки економічно доцільним, а й дає змогу уникнути негативного впливу на рослини. В той же час, при зрошенні норми добрив дещо збільшують, оскільки значна їх частина може вимиватися в нижні шари ґрунту.

За різними даними мінімальний вміст доступної вологи у орному шарі повинен становити 20-25 мм; при нижчому значенні цього показника починається посуха, а рослини відчувають стрес. Зменшення кількості вологи знижує активність фотосинтезу, а відповідно і накопичення вуглеводів, що є однією з причин пригнічення росту і розвитку рослини. Навіть за короткого періоду зниження вмісту вологи нижче мінімального втрачається частина врожаю і ефективність застосованих до цього заходів. Тому в такі моменти не бажано проводити удобрення; у випадку, коли неможливо змістити терміни внесення добрив чи підживлення, норми та дози необхідно зменшити, оскільки потреба рослин у елементах живлення також зменшується.

Як зберегти вологу у ґрунті?

Основним завданням збереження вологи у ґрунті є мінімізація втрати води у процесі випаровування та транспірації. Із багатьох методів досягнення такої мети слід відмітити вид основного обробітку ґрунту, вміст органічної речовини, сівозміну, а також застосування мульчі та сидератів. Всі вони тісно пов’язані між собою.

Мінімалізація обробітку ґрунту, особливо основного, сприяє накопиченню органічних решток, що мають здатність утримувати воду та є додатковим джерелом живлення для рослин. У деяких випадках (наприклад, при no-till) утворюється мульча на поверхні, що зменшує випаровуваність води, і таким чином сприяє затримці вологи у ґрунті. Однак не всі господарства мають технічну можливість застосовувати таку систему обробітку ґрунту, тому у якості мульчі можна використовувати торф, тирсу. Мульчування ґрунту особливо важливе для регіонів з мінімальним та середнім рівнем зволоження.

Для важких ґрунтів з високим вмістом глини не зайвим буде періодичний глибокий обробіток, що дасть змогу підвищити швидкість інфільтрації та накопичити вологу у нижніх шарах ґрунту.

Дотримання сівозміни з правильним чергуванням культур суцільної сівби та просапних, культур із глибокою і не глибокою кореневою системою, а також застосування сидератів дає змогу покращити структуру ґрунту, яка також впливає на процес випаровування вологи. До того ж, деякі культури активно підтягують вологу до верхніх шарів ґрунту, і часто не використовують її на 100 %, залишаючи її для «наступника».

Інформація про вміст доступної вологи та її збереження в ґрунті не потребує великих затрат і часто залежить від своєчасного виконання агротехнічних заходів, які так чи інакше будуть проводитися у господарстві. Однак це може бути найефективнішим та найбільш економним способом підвищення прибутковості рослинництва, і кожен сам вирішує як діяти.