м. Запоріжжя
м. Запоріжжя

Втрати азоту з ґрунту: які причини?

Ефективність рослинництва часто залежить від факторів, які фермер може регулювати. Однак необізнаність або нехтування деякими з них стають причиною значних недоборів врожаю, а інколи несуть загрозу навколишньому середовищу. Одним із таких факторів є втрати азоту з ґрунту, які часто нівелюються.

Які ж причини втрат азоту з ґрунту?

Перш за все, до таких причин можна віднести використання азоту рослинами. Оскільки більшість азоту витрачається на отримання основної продукції, то такі втрати можна віднести до ефективних, хоч вони і високі. Так, наприклад, на формування 1 т зерна озимої пшениці з урахуванням відповідної кількості побічної продукції необхідно 32 кг азоту, для гороху – 66 кг, а для сої – 72 кг. Процеси розкладання органічної речовини, що міститься в ґрунті, та рослинних залишків на полі повільний і тому не в змозі забезпечити на 100 % рослини азотом. Саме тому для отримання високих врожаїв необхідним є внесення азотних добрив.

Ще однією причиною втрат азоту з ґрунту є його вилуговування – втрата розчинного нітратного азоту через його поступове переміщення в нижні шари ґрунту, зазвичай нижче кореневмісного шару. В результаті такого процесу нітрати не тільки стають не доступними для рослин, а й можуть потрапляти у підземні води, або через дренажні системи у водойми, спричиняючи їх забруднення.

Втрати азоту у процесі вилуговування можуть відбуватися на будь якому типі ґрунту, однак є певна закономірність: чим менша водоутримуюча здатність ґрунту та гірша структура, тим активніше відбувається переміщення вологи, а разом з тим і азоту.

Значна кількість азоту втрачається з ґрунту в процесі випаровування, коли азот перебуває у формі аміаку (NH3). Саме з цим пов’язані втрати азоту під час удобрення сечовиною. Найбільші втрати азоту з випаровуванням відбуваються при наявності карбонату кальцію, що є причиною підвищення рівня рН ґрунту, а також висока температура повітря, наявність на полі рослинних залишків та високий рівень вологи.

Втрачається азот також під час процесу денітрифікації, що сприяє утворенню газоподібного азоту у формі оксиду NO2 або чистого азоту N. Останнє найбільш характерно для вологих або заболочених ґрунтів.

Окрім того, втрати азоту з ґрунту можуть бути спричинені розвитком ерозійних процесів та з поверхневими стоками. Внаслідок цих процесів втрачається і амонійний, і нітратний, і органічний азот. Поверхневі стоки зазвичай виникають при високій інтенсивності опадів, і часто виносять з поля внесені незадовго до цього добрива.

Іноді до процесів, що спричиняють втрати азоту з ґрунту, відносять іммобілізацію – використання азоту ґрунтовими мікроорганізмами для забезпечення процесів життєдіяльності, внаслідок яких відбувається розкладання рослинних залишків. Однак саме завдяки останньому відбувається і поповнення запасів азоту у ґрунті, тому у цьому випадку доцільніше, мабуть, сказати, що процес іммобілізації спричиняє не скільки втрату, скільки відтермінування надходження в ґрунт доступного азоту.

Як зберегти азот у ґрунті, знаючи причини його втрат?

Першим кроком до збереження азоту у ґрунті є не внесення великої кількості добрив, як часто думають фермери. Такий крок може бути причиною значних економічних втрат внаслідок описаних вище процесів втрати азоту. Найкращий спосіб управляти цією проблемою через раціональне використання ґрунту і водних ресурсів, зокрема дослідження ґрунту на вміст азоту та інших елементів живлення, а також врахування фізичних та фізико-хімічних властивостей ґрунту. Правильно відібраний та отриманий зразок ґрунту забезпечить оцінку вмісту азоту і може використовуватися для розрахунку та внесення відповідної кількості азотних добрив для вирощуваної культури.